POLITIKA ZASEBNOSTI

 1. Splošno
  Unifitnes, d.o.o. (v nadaljevanju "Unifitnes") se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Unifitnes. Zbrane osebne podatke bo Unifitnes uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Unifitnes spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Unifitnes posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.  
 2. Uporaba osebnih podatkov
  Unifitnes za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:  
  • ime in priimek;  
  • naslove prebivališča;  
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);  
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);  
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);  
  • geslo v šifrirani obliki;  
  • kontaktno telefonsko številko;  
  • državo bivanja;  
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani; • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.  Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki,
  Unifitnes ne odgovarja. 
 3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov Unifitnes je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Unifitnes ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Unifitnes.

  Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi na spletni strani, kot tudi ob naročilu storitev, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Unifitnes teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Unifitnes podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Unifitnes lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

  Preko elektronske pošte in telefonske številke bo Unifitnes stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo posla. 
 4. Izvajanje politike zasebnosti
  Vse pri Unifitnes redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Unifitnes. 
 5. Dodatna pojasnila
  Če imate vprašanja glede te politike zasebnosti želite spremeniti ali izbristai svoje podatke iz naše evidence, nam to lahko kadarkoli sporočite na elektronski naslov shop@unifitnes.si

AKCIJSKA PONUDBA

samo v našem prodajnem studiu

Unifitnes, d.o.o.
Glavni trg 19 c
2000 Maribor

NAROČITE SE NA NOVICE

Naročite se na novice o ponudbi  in popustih.


POVEŽITE SE Z NAMI